משמורת משותפת

Depositphotos_24228417_s

משמורת משותפת – הגדרה

במשמורת משותפת הילדים שוהים במחצית מהזמן הפנוי שלהם אצל האב ובמחצית השנייה אצל האם.

משמורת ילדים עיקרית

על פי מספר טעמים, רובם היסטוריים נקבע, שילד צריך להיות במשמורת עיקרית של האם והאב יקבל הסדרי ראייה. בנוסף, חוק חזקת בגיל הרך, בו עד גיל 6 הילדים עוברים אוטומטית למשמורן אחד שזו האם.

יחד עם זאת הפסיקה בבתי המשפט נוטה לפסוק לאם משמורת ילדים בגלל עקרון הרצץ, לכן גם לאחר גיל 6 על פי כלל זה מתקבלת תוצאה שהאם אשר הקדימה תביעה למשמורת ילדים ללא התנגדות האב תזכה במשמורת העיקרית של הילדים מיום שהם נולדים ועד גיל 18.

הסכם משמורת משותפת

בית המשפט לענייני משפחה ייתן בדרך כלל תוקף של פסק דין להסכם חזקה משותפת.  אך בהעדר הסכמה וכאשר אב יגיש תביעה למשמורת משותפת יהיה על בית המשפט לבחון האם האב יכול לגור בסמיכות למקום מגורי הילדים והאם טובת הילדים תהיה לשהות במחצית מהזמן אצל האב ובמחצית השנייה אצל האם.

דמי מזונות במשמורת משותפת

דמי מזונות במשמורת משותפת נקבעו עד לאחרונה על פי פסק דין מנחה של בית המשפט המחוזי לפיו האב ישלם שבעים וחמישה אחוז מגובה דמי מזונות במשמורת עיקרית של האם.

משמורת משותפת ללא מזונות

לאחרונה ניתן פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה אשר קבע משמורת משותפת ללא מזונות לאב ועוד פסק דין של בית המשפט המחוזי אשר פסק לאב מחצית מזונות לאב בחזקה משותפת. מדובר בפסקי דין תקדימיים, קרוב לוודאי שיגיעו עוד אחרים כמותם, כמובן על פי הנסיבות של כל מקרה ומקרה.

לסיכום

ילד נולד לשני הורים אשר ברגיל נושאים בגידול שלו בחזקה משותפת ולכן מן הראוי שחזקת הגיל הרך תבוטל, או שתחולתה תצומצם על פי עקרון טובת הילד באופן שברירת המחדל תהיה משמורת משותפת באזור המגורים המשותף האחרון של שני ההורים, ומי מבין ההורים שיעזוב את אזור המגורים המשותף יאלץ להסתפק בהסדרי ראיה.

יש לציין שהמודעות ליתרונות המשמורת המשותפת מתחילה לחדור בשנים האחרונות לשיח החברתי, האקדמי והמשפטי. ולאימהות רבות יש גם נטייה לקבל הסכם חזקה משותפת. כיום הדרך לשכנע את בית המשפט לפסוק חזקה משותפת קלה יותר מבעבר על פי הנתונים של כל מקרה ומקרה. יעוץ מקדים וטיפול נכון בסוגיה יכולים בנסיבות מסוימות להועיל מאוד לאב להשיג משמורת משותפת.